Seattle, WA asian restaurants & food

Delis / Bodegas in Seattle, WA

 • Saigon Deli
  4.5 / 5 based on 257 votes

  Deli / Bodega

  1237 S Jackson St (S 12th Ave & S Boren Ave)
  Seattle, WA 98144
 • Seattle Deli
  4.0 / 5 based on 205 votes

  Vietnamese Restaurant, Sandwich Place, Deli / Bodega

  225 12th Ave S (Washington St & S Boren Ave)
  Seattle, WA 98144
 • Thanh Son Tofu
  4.5 / 5 based on 26 votes

  Vietnamese Restaurant, Sandwich Place, Deli / Bodega

  118 12th Ave (Yesler Way & Fir St)
  Seattle, WA 98122
 • Spring Roll House-Deli
  4.4 / 5 based on 8 votes

  Deli / Bodega

  1221 Main St Ste 104 (S 12th Ave & S Boren Ave)
  Seattle, WA 98144
 • New Saigon Deli
  4.0 / 5 based on 45 votes

  Deli / Bodega

  1034 S Jackson St (S 10th Ave & S 12th Ave)
  Seattle, WA 98104