Santa Clara, CA asian restaurants & food

Japanese Restaurants in Santa Clara, CA

 • Tokyo Yakitori Menu
  4.0 / 5 based on 96 votes

  Chinese Restaurant, Japanese Restaurant

  200 S Glenoaks Blvd
  Burbank, CA 91502
 • Kabuki Japanese Restaurant Menu
  3.0 / 5 based on 270 votes

  Japanese Restaurant, Sushi Restaurant

  203 N San Fernando Blvd
  Burbank, CA 91502
 • Octopus Japanese Restaurant Menu
  3.0 / 5 based on 149 votes

  Japanese Restaurant, Sushi Restaurant

  227 E Palm Ave
  Burbank, CA 91502
 • SanSai Japanese Grill
  3.0 / 5 based on 75 votes

  Japanese Restaurant

  2575 N Hollywood Way # 107
  Burbank, CA 91505
 • Orochon Ramen
  2.5 / 5 based on 112 votes

  Japanese Restaurant, Noodle House

  220 N San Fernando Blvd
  Burbank, CA 91502
 • Emon
  3.5 / 5 based on 49 votes

  Japanese Restaurant

  325 N Pass Ave
  Burbank, CA 91505