Kanawha, WV asian restaurants & food

Restaurants in Kanawha, WV

 • Thai House
  4.5 / 5 based on 2 votes

  Thai Restaurant

  2059 Roxalana Rd
  Dunbar, WV 25064
 • Hibachi Menu
  3.0 / 5 based on 5 votes

  Japanese Restaurant

  48 Rhl Blvd
  South Charleston, WV 25309