Oklahoma City, OK asian restaurants & food

Korean B Won Restaurant

Korean Restaurant

4517 S Sunnylane Rd, Oklahoma City, OK 73135
(405) 670-1170

,

Excellent Good Average Poor Awful 3.2 / 5 based on 9 votes

Photos

  • Korean B Won Restaurant photo by Tyme Cich
  • Korean B Won Restaurant photo by Sean Baker
  • Korean B Won Restaurant photo by Addam Hardy
  • Korean B Won Restaurant photo by Jackson Shea
  • Korean B Won Restaurant photo by Sean Baker
The kalbi and beef bulgogi are both yummy! Pork Bulgogi, Beef fried rice The kalbi and beef bulgogi are both yummy!

Reviews: 1

  • Yoshi David Ty Stokka