Houston, TX asian restaurants & food

Saigon Pagolac Restaurant

Vietnamese Restaurant, Noodle House

9600 Bellaire Blvd Ste 119, Houston, TX 77036
(713) 988-6106

Excellent Good Average Poor Awful 4.0 / 5 based on 68 votes

Photos

  • Saigon Pagolac Restaurant photo by Anthony Do
  • Saigon Pagolac Restaurant photo by Christie Vu
  • Saigon Pagolac Restaurant photo by Sandy Ma
  • Saigon Pagolac Restaurant photo by Bert Ares
  • Saigon Pagolac Restaurant photo by Kar Torres
... of Houston Winner: Best Vietnamese Restaurant. Check out more Houston Press Best of... ... Check out more Houston Press Best of Houston Winners here:... ... Houston dishes - Whole catfish

Reviews: 1

  • Greg T.